Optimalizace výroby 1

Souhrn

Optimalizace výroby je dlouhodobý, vlastně nikdy nekončící proces. Zahrnuje nejen změny technické (rozmístění nebo výměny strojů) a organizační (změny procesů a zodpovědností), ale především změny osobní - pracovníci se musejí naučit jinak pracovat. A to někdy dlouho trvá.

Nám se proto osvědčilo pomáhat našim klientům postupně. Raději než velké projekty, realizujeme posloupnost menších projektů po dílčích logických částech. Začneme například jednou dílnou, která leží v procesu na začátku (a nepořádky odsud se pak šíří do navazujících pracovišť) nebo od procesu, kde jsou největší problémy a kde zlepšení přinese nejvyšší přínosy.

Také realizace optimalizačních projektů bývá velice různorodá. Zejména proto, že zaměstnanci jednotlivých firem projevují pro změny tu větší tu menší pochopení. Proto zařazujeme mezi naše služby také různé manažerské hry, které zaměstnancům otevřou oči, aby poznali souvislosti operací a pochopili vzájemnou závislost pracovníků na kvalitě provádění operací.