Integrace Dombi s jinými systémy

Propojitelnost systémů pokládáme za důležitou

Požadavek integrace Dombi s jinými systémy vnímáme jako klíčový. Žádný systém přece nefunguje sám o sobě, ale je vždy součástí portfolia systémů a služeb, které využívá každá firma a koneckonců každý z nás. Dombi poskytuje následující čtyři způsoby integrace s dalšími systémy

SQL databáze

Používáme standardní SQL databázi a nic nebrání jiným systémům s ní data číst. Informace o významu a souvislostech tabulek našim klientům běžně poskytujeme, takže nic nebrání přenosu informací do dalších systémů.
Pro opačný směr jsme připravili nekolik základních API, zatím je však nikdo nepotřeboval. Bude-li si to však nějaký projekt žádat, nemáme problém další dotazy napsat.

Export a import dat prostřednictvím XML

Import dat prostřednictvím XML používáme nejčastěji k dávkovému přenosu dat. Typicky se jedná o aktualizaci seznamu zaměstnanců, která se provádá vždy na začátku nového měsíce. Import umožňuje přenést také informace o rolích a pracovních místech. Používá se však jen málo, protože Dombi zpravidla obsahuje přesnější informace. Naopak export dat o rolích a pracovních místech je poměrně častý, firmy tato data často zpracovávají pro různé kalkulace příštího stavu v excelu a v rámci shadow IT vůbec.
Kromě personálních dat firmy často přenášejí do Dombi informace o materiálech a produktech. V opačeném směru informace tak často neproudí, protože TPV systémy zpravidla poskytují rozsáhlejší funkčnost. Firmy, které TPV systémy nepoužívají však mohou Dombi pro evidenci materiálů a produktů používat.
Dalším častým případem použití XML rozhraní je jednorázové naplnění systému Dombi při zahájení jeho využití. Zde je třeba zdůraznit, že Dombi je velmi odolný vůči nekonzistenci vstupních dat. Dokáže zpracovat téměř jakékoliv data a zjištěné nekonzistence hlási prostředniotvím notifikací.

Integrace prostřednitvím URL odkazů

Každé jednotlivá informace (o činnosti, o procesu, o materiálu, o roli atd.) má v Dombi svůj vlastní jedinečný URL. To umožňuje, aby z externího systému byla odkazována vždy konkrétní stránka v Dombi (ať už věnovaná detailní enbo souhrnné informaci). Pokud se tedy odkazujete do Dombi, trefíte se vždycky přesně tam, kam potřebujete. Této vlastnosti typicky využijete, budete-li používat Dombi jako chytrý HELP k jinému systému.
V opačném směru, tedy z Dombi do jiného systému, to jde stejně snadno. Ke každé informaci v Dombi je možné připojit neomezené množství odkazů a na jedno kliknutí si tak otevřít libovolnou aplikaci nebo libovolný soubor.

Integrace s LDAP

Integrace se systémy pro správu identit umožňuje, aby se firemní systémy chovaly, pokud jde o přístup ke zdrojům, jednotně. Jednotlivé firmy však pojímají Identity a Access Management dosti odlišně. Proto jsme připravili několik základních rozhraní, která na jednotlivých projektech přizpůsobujeme požadavkům klientů. Systém Dombi tak může pracovat podle scénáře, který zákazníkovi vyhovuje.