Zavedení projektového řízení

Souhrn

Zavedení projektového řízení je procesním projektem. Jeho cílem jsou nastavené a fungující procesy, tak aby klient úspěšně zvládal projekty. Součástí zavedení projektového řízení obvykle bývá také implementace vhodného informačního systému, kde se ukládají informace o projektech a kde se vytvářejí reporty. Dalšími důležitými předpoklady pro úspěšné zavedení projektového řízení je vyškolení všech relevatních pracovníků, aby stanovené postupy dodržovali a aby dobře využívali informační systém.

Jak postupujeme

Zavedení projektového řízení se skládá z následujících hlavních kroků Součástí školení pracovníků někdy bývá také vytváření měkkých dovedností (schopnosti komunikovat, vyjednávat, hledat kompromisy a podobně).

Jak dlouho zavedení projektého řízení trvá

V běžných firmách trvá zavedení projektového řízení asi půl roku. Pokud firma má jasno ohledně svých cílů, řídí jednoduché projekty, nepožaduje žádná specifika a management projekt plně podporuje, je možné projektové řízení zavést i za tři měsíce.

Naopak, pokud firma řídí složité projekty mnoha typů, požaduje komplikovaný reporting anebo jiné specifické postupy a pokud podpora managementu není jednoznačná, může zavedení projektového řízení trvat i nekolik let. V takovém případě je dobré rozdělit celou impelmentaci do několika fází například podle typu projektu (některé projektu budou do systému převzaty později) nebo funkcí a reportingu (některé funkce a reporty budou zavedeny v pozdějších fázích). Možných variant je v tomto případě mnoho a je vhodné zvolit takový přístup, aby již prvná etapa přinesla měřitelné užitky.