Systém Dombi - historie

Podněty k vývoji systému Dombi

Impulzem k vývoji systému Dombi byly problémy, které naši klienti měli s informačními systémy na podporu procesního řízení. Jednalo se tehdy zejména o tři zásadní nedostatky:

Jak jsem s Dombi začali

Vývoj systému Dombi jsme zahájili v roce 2009. Protože jsme potřeby našich klientů dobře znali, už na samém začátku jsme jednoznačně definovali následující pořadavky na nový systém:

Úvodní etapy vývoje systému

Vývoj systému probíhal ve třech tři hlavních etapách. První etapa byla v podstatě ověřovací. Nevěděli jsme, jjaké funkce se v praxi osvědčí a jak budou jednotlivé funkce zatěžovat systém. A vyvíjelo se samozřejmě na platformách obvyklých v roce 2009 (PHP, HTML4, Nette Framework). Následovala etapa druhá, ve které jsme podstatně rozvinuli použití JavaScriptu a podstatně zdokonalili uživatelské rozhraní.

Současnost a nové funkce

Současná třetí etapa byla zahájena v roce 2017. Vyvíjíme v PHP a HTML5 a používáme Javascript. Opustili jsme od používání frameworků. Zároveň jsme optimalizovali strukturu databáze, neboť reálná praxe ukázala, jak jsou které tabulky využívány a jaké dotazy databázi nejvíce zatěžují. Přešli jsme také na nové označování nových verzí pořadovým číslem. Aktuálně jsme u verze 19 (leden 2018).
Současně s vývojem technologie jsme na základě připomínek našich klientů zaznamenávali další požadavky, z nichž mnohé jsme do Dombi také implementovali: