Audit projektové řízení

Souhrn

Některé firmy mají projektové řízení (jako proces) zavedeno, ale nejsou spokojeny s jeho výkonností. Přes veškerou snahu a podporu není kvalita projektů vyhovující, projekty se zpožďují, překračují náklady nebo nedosahují slibovaných výsledků. V čem tkví příčina? Odpověď na takové otázky poskytne Audit projektového řízení.

Audit projektového řízení začíná poznáním definovaného i faktického způsobu řízení projektů a nejdůležitějších vybraných projektů. Přitom se posuzuje jednak vhodnost a účinnost definovaných postupů pro obvyklý typ projektu a také možnosti a způsoby jejich reálné používání. Výsledkem je auditní zpráva, která popisuje příčiny současného stavu a doporučuje opatření ke zlepšení situace.

Podle našich zkušeností jsou nejčastějšími problémy

Možnosti a varianty

Rozsah (tedy zejména délka) auditu projektového řízení závisí na požadavcích sponzora. Ten zpravidla mívá nějaké podezření, co asi tak není v pořádku a v průběhu několika dnů je možné toto podezření ověřit a připojit několik základních poznatků a doporučení. Jindy se ale ukáže, že skutečná příčina problémů je složitější a není na první pohled patrná. Pak je třeba procesy a personální obsazení projektů analyzovat podrobněji, což může několik týdnů trvat.

Někdy se ukáže, že audit projektového řízení je vhodné spojit s auditem důležitého projektu, se kterým jsou spojeny problémy. Takový postup je nejen možný, ale dokonce vhodný, neboť ukáže nejen formálně teoretickou, ale také praktickou stránku firemních procesů.