Řízení projektů

Vedením (řízením) projektu rozumíme všechny organizační činnosti směřující k dosažení cíle projektu. Projekty z tohoto důvodu rozdělujeme do následujících kroků: Z pohledu našeho vztahu k investorovi (našemu zákazníkovi) všemu předchází ještě jeden důležitý krok:

Programy

Projektem v rámci této prezentace rozumíme také program - ten je na rozdíl od samostatného projektu rozsáhlejší, trvá delší dobu a skládá se z několika postupně dosahovaných cílů (v rámci jednotlivých projektů). Řízení projektu a programu se od sebe sice liší, ale v nástroje a postupy zůstávají podobné.

Řízení a vedení projektu

Řízením projektu v rámci naší prezentace myslíme také vedení projektu. Oba pojmy jsou si velmi blízké. Jedná se především o styl práce projektového manažera, jeho působení na projektový tým a také o nástroje, které používá. Pro nás i naše zákazníky bývá podstatné, že součástí převzetí zodpovědnosti za projekt je pochopení prostředí, be kterém se projekt realizuje. A samozřejmě výběr postupů, které se pro toto prostředí nejlépe hodí.