Využití systému Dombi

Souhrn

Dombi byl vyvíjen jako systém pro procesní řízení. Je možné do něj zapsat, jak se má proces vykonávat a tyto informace ve srozumitelné podobě prezentovat. Postupně se však ukázalo, že využití systému je mnohem širší, většinou stačilo doplnit nějakou dílčí vlastnost a další využití vylona světě.

Procesní řízení

Do systému Dombi je možné zapsat libovolný proces v libovolné úrovni detailu nebo souhrnu. A tento popis okamžitě prezentovat uživatelům. Přístup k informacím je možné řídit oprávněními uživatele a také stavem popisu (nedokončený popis je možné skrýt). Zároveň je možné řídit seznamování pracovníků s procesním popisem a navázat popisy na informační systémy, ve kterých se zpracovávají informace o probíhajících transakcích.

Univerzální help

Jedinečné URL každé informace umožňuje použití systému Dombi jako univerzálního helpu. Potřebujete-li v libovolném jiném systému vysvětlit, jak se má na té které obrazovce tento jiný systém využívat, stačí k němu na příslušném místě připojit vhodný odkaz do systému Dombi. A uživatel se okamžitě dostane k aktuálnímu návodu.

Zadání vývoje a testování informačního systému

Složitým úkolem při vývoji informačních systému je potřeba překládat uživatelské požadavky ("co by to mělo dělat") do řeči vývojářů. Dombi představuje snadnou cestu, jak tuto komunikaci zjednodušit. Je srozumitelný běžným uživatelům, poskytuje dostatečné funkce pro popis požadavků a přináší nástroje, které umožňují jednotlivé požadavky průběžně diskutovat. Zároveň zajišťuje konzistenci celého popisu, protože uživatele upozorní, že někde zůstala nenedokončená větev. Stejnou podporu poskytuje systém také pro testování systémů. Z popisu funkcí vyvíjeného systému je snadné vybrat ty, které mají být částí příslušného testu a vytvořit tak testovací scénáře. Ty pak mohou být zpracovávávány systémy na popdoru testování nebo řízeny přímo v Dombi.