Audit projektu

Souhrn

Nejste-li si jisti, jaký je skutečný stav vašeho běžícího projektu, můžeme váš projekt posoudit. Zjistíme a předáme vám úplné a nezaujaté informace o skutečném stavu projektu. A v případě nedostatků vám předložíme doporučení, jak situaci vyřešit.

Co je audit projektu

Na některých projektech se špatně komunikuje a investor ztratí důvěru v informace o stavu projektu nebo má pochybnosti o postupu projektu z jiných důvodů. Cílem Auditu projektu je poskytnout investorovi objektivní informace o aktuálním stavu projektu a o výhledu projektu až do jeho dokončení. Součástí zprávy investorovi jsou také naše doporučení ke zlepšení průběhu projektu.

Audit projektu zpravidla provádíme v úzké součinnosti se sponzorem projektu (investorem). Už sám fakt, že si sponzor audit vyžádá, svědčí o podezření na neblahý stav projektu. A sponzor často také tuší, odkud problémy přicházejí. Nemá však zpravidla dostatek času na to, aby si pravdivé informace o skutečném stavu projektu sám zjistil. Na většině projektů také nebývá potřeba důkladně analyzovat všechny činnosti po celou dosavadní dobu projektu. Stačí se zaměřit na kritické oblasti identifikované sponorem a na klíčové oblasti, kde obecně nejčastěji vznikají problémy.

Nejčastější problémy na projektech

Podle našich zkušeností jsou nejčastějšími rizikovými oblastmi na projektech