Procesní řízení

Co je procesní řízení

Procesní řízení je způsob organizace činností, ve kterém jsou činnosti popsány v podobě procesů (řetězců na sebe navazujících činností) a na základě tohoto popisu (tzv. modelu) se provádějí. Aby bylo procesní řízení účinné, musí splňovat následující požadavky:

Jaké služby nabízíme

Obvyklá úskalí procesního řízení

Podle našich zkušeností řeší společnosti v souvislosti s procesním řízením tyto nejčastější problémy:

Komu procesní řízení doporučujeme

Procesní řízení je ideální způsob, jak řídit činnosti, které jsou stabilizované a kde nedochází v nich příliš často k velkým změnám. Použití procesního řízení se vám pak odmění vysokou spolehlivostí, rychlostí a nízkými náklady na řízení.