Školení

Souhrn

Školíme obory, které sami poskytujeme jako službu. Takový přístup nám dodává praktické zkušenosti, kterými obohacujeme teoretickou část školení. Pod pojmem "školení" se ve skutečnosti rozumí tři dále uvedené různé vzdělávací formy. Použitou vzdělávací formu uvádíme u každého jednotlivého školení. Vzdělávací formy, které používáme:

Školení

Tato forma je zaměřena na kompletní vysvětlení celé tematiky. Při školení předneseme posluchačům zvolené téma doplněné o naše zkušenosti a na konci každé školící části řešíme s posluchači konkrétní příklad.
Posluchači získají kompletní přehled o probíraném tématu, pro praktické zvládnutí dovedností budou potřebovat samostudium. Školení se může zúčastnit až 20 posluchačů.

Workshop

Na workshopu je rozsah výkladu a praktických cvičení zhruba vyvážený. Začínáme praktickým cvičením z tématu, který je předpokladem účasti na školení. Tím si ověříme, že všichni účastníci mají alespoň minimální znalosti potřebné pro porozumění workshopu. Následuje pak vždy další výklad tématu a poté praktické cvičení, které umožní posluchačům si nové znalosti vyzkoušet v praxi. Workshop je oproti školení více prakticky zaměřený. Může se ho účastnit až 12 posluchačů (na jednoho lektora), optimálně 8 posluchačů.

Praktikum

Praktikum je forma vzdělání, kdy posluchači opakovaně řeší stále složitější příklady k jednomu tématu. Rozsah nově probírané látky je úzký, důraz je kladen na to, aby posluchači byli schopni znalosti samostatně používat. Vychází se přitom z požadavku, aby kurz bylo to jediné, co posluchači potřebují k ovládnuté nových dovedností. Praktika organizujeme tak, aby na každých 6-8 účastníků byl přítomen jeden lektor. Typicky používáme tuto formu u počítačových kurzů, kdy posluchači opakují různě složitá cvičení do té doby, než systém prokazatelně samostatně ovládají.
Po absolvování Praktika jsou posluchači schopni nabyté znalosti samostatně používat, aniž by bylo třeba jakéhokoliv samostudia.